Transtorns de Conducta

transtorn

TRANSTORNS DE CONDUCTA

Dificultats per assumir normes-

Sovint ens trobem amb nens que no tenen una patologia o trastorn de conducta específic, sinó que són nens més aviat rebels, que els costa assumir i acceptar les normes. Aquests, solen no obeir ni a pares ni a d’altres adults o figures d’autoritat, i no son sols nens que es neguen a complir alguna norma, ja que això pot ocórrer en la majoria de nens, sinó que aquests desobeeixen constantment tot el temps, inclús en situacions on el càstig és seriós.

Això pot tenir diverses causes: o bé discrepàncies educatives entre pares, formes molt autoritàries o molt permissives de tractar al menor, o bé pot anar associat a altres alteracions conductuals més significatives.

A vegades, els pares, no creen unes disciplines adequades, o no apliquen càstigs o conseqüències a les males conductes, així doncs parlem sovint de pares massa sobreprotectors, els quals els costa negar coses al fill: el fet de dir NO.

Així doncs, el nen aprèn a tenir-ho tot i a fer el que vol, encara que es negui a complir normes i ordres.

Cal entendre que els nens neixen sense coneixer el que està bé i el que no, per això necessiten que els seus models educatius principals ( pares i mestres ) els ensenyin a distingir el bé del mal, a complir les normatives tant en l’entorn familiar com en altres ( escolar, extraescolar, etc. ), i que el fet de no complir les normes pot tenir conseqüències.