PEDAGOGIA

IMG_20170518_170232La Pedagogia és un conjunt de sabers que s’ocupen de l’educació com un fenomen típicament social i específicament humà. És, per tant, una ciència de caràcter psicosocial que té per objecte l’estudi de l’educació amb la finalitat de conèixer-la i perfeccionar-la. També és una ciència de caràcter normatiu perquè no es dedica a descriure el fenomen educacional sinó a establir les pautes o normes que hem de seguir per a dur a bon terme aquest fenomen.  Pedagogia també es refereix al correcte ús d’estratègies d’ensenyament.

METODOLOGIA A EMPRAR PER L’EQUIP`DE PEDAGOGIA

  1. Conèixer i analitzar la situació de l’alumne amb informació del centre educatiu de referència.
  2. Desenvolupar una reunió prèvia amb els pares.
  3. Coordinació amb el sentre educatiu de forma transversal, és a dir tenir un FEEDBACK ⇔
  4. Establir una reunió amb l’alumne, preguntan-li sobre les matèries, preferències, dificultats, objectius
  5. Concretar les necessitats de l’alumne, per tal d’aplicar les estratègies adequades.
  6. Establir cronograma (reunions, coordinacions, etc..)

coordinacio