ANGLÉS

El taller de conversa està destinat a poder practicar l’anglés oral, la qual cosa ens facilitarà el seu ús en els entorns laborals, acadèmics o en els nostres viatges. El taller estarà acompanyat per orientadors nadius que guiaran en l’ús de l’idioma tractant temes d’interés i d’actualitat.

Professorat: Top Trainers. Places: 15. Duració: 20h. Horari: els di, de  a hores. Nivell: B1 Preu: € de 16 a 19 anys/ € de  anys o més.

angles