CURS acTIC

actic_oficial_web

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat.

En el nostre centre t’oferim la formació necessària i amb un horari a mida,  incloent dissabtes o dies festius, per que puguis obtenir amb més facilitat, el teu certificat oficial de la Generlitat de Catalunya  (acTIC)

Per a més informació, trucan’s al telèfon del centre 935889717.