CURS acTIC

actic_oficial_web

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”.

L’ACTIC és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades. Hi ha més de 300 centres distribuïts per tot Catalunya, amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La sol·licitud i l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.

Les persones que superen satisfactòriament la prova obtenen un certificat (bàsic, mitjà o avançat) que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3, respectivament) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Aquests certificats són, doncs, una eina que pot facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional, l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una certificació professional.

Per poder aconseguir qualsevol dels nivells de l’acTIC, no tan sols és necessari tenir uns coneixements d’informàtica, si no que també hem de tenir una actitud especial en referència a tot el que envolta a les noves tecnologies.

El nostre centre, va ser pioner a la nostra ciutat, d’oferir a la ciutadania l’avaluació en l’acTIC. En aquell temps, tan sols era possible accedir al nivell bàsic i mitjà (2009). Ara l’acTIC ja ofereix l’acreditació d’usuari avançat, cosa que demostra, la majoria d’edat que hem fet en aquest sentit.

Sempre hem cregut en la formació presencial, ja que no hi ha res com poder fer una consulta i tenir una resposta immediata i concreta i això va fer que adaptéssim els nostres temaris a les competències de l’acTIC i proposant fer l’avaluació a tots els nostres alumnes. Gent vinguda de tot arreu escollien el nostre centre per fer el curs, ja que era l’únic que hi dedicava els dissabtes al matí i podien assistir molts alumnes treballadors de l’administració pública.

Al tornar a oferir aquest curs, no es ho vàrem pensar dues vegades. El dia per realitzar-lo, continuava els dissabtes en horari de 10 a 12, durant tres dissabtes per la part teòrica i un per l’avaluació i ara oferim cursos per tots els nivells de l’actic

  • Nivell Bàsic
  • Nivell Mitjà
  • Nivell Avançat