L'ENTITAT I EL SEU SUPORT EDUCATIU

Portem més de 15 anys treballant pel desenvolupament dels alumnes en tots els aspectes Treballem amb infants amb NEE, TDHA, DISLÈXIA, TRASTORNS DE CONDUCTA o simplement que necesitin reforç educatiu. Fem teràpies i dinàmiques de grup i treballem educativament amb professors llicenciats i psicòlegs col·legiats, educant en formació i valors. A més disposem d'un sistema de beques que ajuden a les famílies a costejar l'educació necessària. A més de les beques que facilita el ministeri d'educacio i ciència anualment.

Trastorn de conducta

Conductes autolesives, destructiva, disruptiva, repetitiva, social ofensiva, retraïment, heteroagressivitat. Joves amb risc d'exclusió social, víctimes de violència, assetjament escolar, drogues....

DISLÈXIA

Teràpies de lectoescriptura, problemes cognitius, habilitats lingüístiques, ortografia. Treballem la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació, la velocitat lectora i la motivació.

TDHA

Reforç especial per alumnes que tinguin diagnosticat un trasntorn per dèficit d’atenció, Atenció personalitzada, acció curricular guiada pel centre educatiu i els seus propis tutors, teràpies, dinàmiques de grup i ajuda als pares amb un seguiment personalitzat.

CLASSES DE REFORÇ

Per alumnes amb NEE o simplement que necesiten d’una empenta per assolir els objectius del centre. Treballem totes les àrees, per a primària, ESO, batxillerat, selectivitat, graus, llicenciatures, proves d’accés …

HORARI DEL CENTRE

De dilluns a dijous de 17 a 20 hores

Tag Cloud Widget powered by WP Tutor